KHAI MỞ TÂM THÁI & LỘ TRÌNH CẢI MỆNH NGAY TRONG KIẾP NÀY

 

Chương trình này sẽ giúp cho Người học thấu hiểu được bản chất của những suy nghĩ, hành động của mình, thấu hiểu được cấu trúc của nghiệp lực trong luân hồi, biết được lỗ hỏng trong Tư duy và lối tư duy của mình và mọi người trong suốt thời gian qua, từ đó biết cách để Cải mệnh của mình ở ngay trong kiếp này. Đồng thời chương trình Giúp học viên tự tin giúp những người khác, tinh tấn vươn lên, cảm nghiệm thông suốt, làm chủ số mệnh. 

 

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ: (Thời lượng 1 Buổi học) 

1. Những người còn đang nghi ngờ, băn khoăn về số phận

2. Những người đã học nhiều mà chưa cải thiện được tình hình

3. Những ngừoi đã đi làm từ thiện từ ít đến nhiều mà vẫn chưa có được phúc báo

4. Những người muốn làm chủ số phận của mình, làm chủ cuộc đời 

5.. Những người không chỉ muốn cầu để “sống tốt ở kiếp sau” mà muốn được  sống tốt ngay kiếp này.

6. Những người muốn giúp những người thân, gia đình và những người xung quanh cải mênh