TÂM THÁI THỨC TỈNH CUỘC SỐNG

 

Đây là chương trình mà Tổ chức Tâm thái đành riêng để chia sẻ với những số phận ép le, không may bị xa ngã rơi vào vòng xoáy của pháp luật mà đang bị tù đày hay đang bị cải tạo, Giúp họ thức tỉnh được mục đích sống để nỗ lực cải tạo, làm lại cuộc sống, giúp họ tự tin hơn, tinh tấn vươn lên để sửa chữa sai lầm, vượt lên số phận, làm lại cuộc đời. 

 

Chương trình Giúp họ trở lại với cuộc sống con người, tự tin sửa chữa để sống tốt hơn. Góp phần giúp gia đình họ được yên tâm và có thêm người nương tựa, giúp xã hội có thêm một người tốt, giúp quốc gia có thêm một người công dân tốt. 

 

Đây là Chương trình mà Tổ chức Tâm thái dành để chia sẻ giúp đỡ cho cộng đồng. Các tổ chức có số lượng người nghe lớn từ 80 người trở lên sẽ được chia sẻ hoàn toàn miễn phí, tuỳ hỉ tâm đức. Các Đơn vị liên hệ với Tổ chức Tâm thái để được hỗ trợ. Tuỳ đối tượng, độ tuổi, đặc điểm tâm lý, suy nghĩ mà Tổ chức Tâm thái sẽ có nội dung chia sẻ phù hợp và hiệu quả trợ duyên tốt nhất cho người nghe.