TÂM THÁI VƯỢT LÊN SỐ PHẬN

Đây là Chương trình khai Tâm mở trí, Trợ giúp những người có hoàn cảnh éo le như những người khuyết tật, những người không có nơi tương tựa, những người đang gặp phải số phận hẩm hiu mà cảm thấy mặc cảm về cuộc sống của mình, ngại tiếp xúc, ngại vươn lên. Khi được nghe chương trình này họ sẽ sống dậy, tự tin hơn, bản lĩnh hơn để vượt lên số phận của mình. 

 

MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG TRÌNH: 

Khai tâm mở trí, giúp người nghe tự tin hơn, tự lực hơn, bản lĩnh hơn, yêu đời hơn và sẵn sàng bứt phá để vượt lên số phận, làm chủ cuộc đời của mình.

 

Đây là Chương trình mà Tổ chức Tâm thái dành để chia sẻ giúp đỡ cho cộng đồng. Các tổ chức có số lượng người nghe lớn từ 80 người trở lên sẽ được chia sẻ hoàn toàn miễn phí, tuỳ hỉ tâm đức. Các Đơn vị liên hệ với Tổ chức Tâm thái để được hỗ trợ. Tuỳ đối tượng, độ tuổi, đặc điểm tâm lý, suy nghĩ mà Tổ chức Tâm thái sẽ có nội dung chia sẻ phù hợp và hiệu quả trợ duyên tốt nhất cho người nghe.