PHỔ TRUYỀN TÂM THÁI
Hạt giống Lạc an khắp Nhân gian

 0986.007.949

Trang chủ / Đăng ký huấn luyện

Đăng ký cho doanh nghiệp

Tâm thái là sợi dây xuyên suốt, là chất liệu kết dính, là cơ sở nền tảng , là sức mạnh vô hình giúp các cá nhân trong doanh nghiệp trở nên gắn kết, tự thân phát triển mạnh mẽ, đời sống tinh thần phong phú, phát huy tối đa năng lực của cá nhân, cân bằng giữa yếu tố bên trong và bên ngoài, giúp doanh nghiệp phát triển và quản trị kinh doanh bền vững.

Tên doanh nghiệp/tổ chức/đơn vị:

Địa chỉ:

Tên người đại diện:

Nội dung cần đào tạo:

Thành phần/ Số lượng người tham gia:

Thời gian cần đào tạo:

Email liên hệ:

Số điện thoại:

Đăng ký khóa học tập trung

Tri thức trong đầu và đạo đức trong tim, thời gian cống hiến để nghiên cứu và lao động thay vì hình thức và lạc thú, đó là cách để trở nên hữu dụng, và nhờ vậy, có được hạnh phúc và thành công. Không có một con đường nào tốt hơn để dẫn tới một cuộc sống đầy giá trị và ý nghĩa là con đường mang tới trí tuệ và sự tăng trưởng mỗi ngày.

Tên cá nhân/tổ chức:

Số điện thoại:

Email liên hệ:

Địa chỉ:

Nội dung cần đào tạo:

Thành phần/ Số lượng người tham gia:

Thời gian cần đào tạo:

Đăng ký khóa học chuyên gia

Giúp một Người thì được một người, giúp một Bác sĩ là giúp được nhiều người, giúp được một người Thầy là giúp được cả một thế hệ. Nghề giáo là nghề cao quý nhất trong những nghề cao quý, người làm Thầy không chỉ giúp Học trò có kiến thức mà còn giúp cho Học trò xây lên được những lâu đài hạnh phúc trong Tâm hồn của mình.

Tên cá nhân:

Ước mơ của bạn gì?:

Kể về quá trình phát triển của bạn:

Số điện thoại:

Email liên hệ:

Địa chỉ:

Chi phí tối đa có thể đầu tư cho sự nghiệp: