Tâm Thái – Nghệ thuật Quản trị Doanh nghiệp Thành công

photo camera isolated on white


Nếu ví các nhân sự như các linh kiện tạo nên từng bộ phận trong cỗ máy
Các phòng ban hội tụ nhân sự lại thành các bộ phận của cỗ máy
Thì Nghệ thuật quản trị chính là cách thức làm cho cỗ máy hoạt động hiệu quả với tốc độ tối đa.