Chùm Thơ : Ngắm Hoa Mai

 

nhat chi mai

 

1. CHỌN MAI XUÂN
Xuân này độc ẩm nhất chi mai
Nụ hồng e ấp giữa thân dài
Nở hoa trắng ngần nương búp lá
Nghiêng chào quân tử đón xuân khai !

2. NGẮM MAI XUÂN
Khai xuân toạ lạc nhất chi mai
Độc ẩm trà hương với canh dài
Nụ hồng e ấp chờ tri kỷ
Thoả mộng say nồng một sớm mai …!

4. NGẮM MAI ĐỘNG
Hôm Nay Mai Nở Rộ
Trắng Ngần Giữa Trần Gian
Nụ Hồng Không Còn Nữa
Đông Tàn Đón Xuân Sang

5. NGẮM MAI CHUYỂN
Xuân Đến Hay Xuân Qua
Mai Trắng Nở Trong Nhà
Nụ Hồng Chuyển Hoá Hết
Đông Tàn Xuân Đã Qua …?

         

                  Điền Sư Tâm Thái