Luyện Tâm Như Điền Hải

 

image3

 

Tâm hn Ta như bin

Bin rng và bao la

Nước đục t sông đến

Tan biến vào bin ta.

 

Bin v sóng dt dào

Gn đục dòng sông chy

Ôm vào trong mui mn

Tr nước ngt v sông.

 

Tâm hn ta như đất

Hin hu vào bao dung

Nhn v bao bun kh

Chuyn hoá vào trong Tâm.

 

Bao dung đến tn cùng

Đất âm thm chuyn hoá

Rác thi và cát đá

Tr v nhng tinh hoa.

 

Tâm hn ta tn ti

Có mt khp nơi

Bin tri ta hoà quyn

Nhm mt là ngh ngơi.

 

Không còn đau bun kh

Chng còn tham sân si

Sinh dit đến ri đi

Tu duyên Tâm th hin.

        

Đin Sư Tâm Thái!