PHỔ TRUYỀN TÂM THÁI
Hạt giống Lạc an khắp Nhân gian

 0986.007.949

Tiệc Tri Ân Khánh Thành Lạc Thiên Tâm Thái Gia (Trang Trọng, Ấm Áp, Lạc An & Viên Mãn)

Tiệc Tri Ân Khánh Thành Lạc Thiên Tâm Thái Gia (Trang Trọng, Ấm Áp, Lạc An & Viên Mãn)

Ngày 04/07/2020, Điền sư Tâm Thái cùng gia đình tổ chức Tiệc Tri Ân & Khánh thành Lạc Thiên Tâm Thái Gia tại khu 2 Trung Nghĩa, xã Đồng Trung, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Tham dự chương trình có sự hiện diện của gần 500 Quý nhân từ ba miền Bắc Trung Nam bao gồm các: Nhà khoa học, Nhà giáo dục, Chủ doanh nghiệp, Thầy Cô giáo, Đại diện ban lãnh đạo địa phương, Học viên Tâm Thái, Quý Anh Chị Em, Bàn Bè và Gia đình thôn xóm,… Xem thêm »