Chuỗi chuơng trình Traphaco 15: Khối Nhân viên sản xuất Traphaco – Tâm thái & Bí quyết Gia Tăng giá trị cộng hưởng

 Nhận định được tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ công nhân viên khối sản xuất, ngày 11,12 tháng 9 năm 2014, Ban Lãnh đạo Công ty CP Traphaco và Tổ chức Win VN đã mới Chuyên gia Đỗ Văn Dũng huấn luyện trực tiếp chương trình : ” Tâm thái – Bí quyết gia tăng giá trị cộng hưởng ” cho gần 200 cán bộ công nhân viên khối sản xuất – Nhà máy Hoàng Liệt – Công ty CP Traphaco. Chương trình được tổ chức tại hội trường lớn – Nhà máy Hoàng Liệt – Công ty CP Traphaco.
  Bà Hoàng Thị Rược – PTGD – Công ty CP Traphaco khai mạc chương trình Tâm thái cho gần 200 cán bộ công nhân đội ngũ sản xuất
 
  Quá trình tương tác sôi nổi giữa Chuyên gia và học viên , giúp học viên nhận ra nhiều giá trị đặc biệt cho cuộc sống và thiết thực cho công việc
 
 
 
 
 
 
 Những bài tập thực hành giúp học viên rèn luyện Tâm thái buông xả, tha thứ…
 
Các học viên được Chuyên gia Đỗ Văn Dũng giúp nhận ra những giá trị cuộc sống xung quanh mà lâu nay mọi người đang vô tình lãnh quên
 
 
 
 
 Những bài tập đội nhóm giúp học viên nhận ra giá trị của tinh thần đoàn kết, của sự cộng hưởng trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày
 
 Chuyên gia Đỗ Văn Dũng phân tích cụ thể từng tình huống giúp các học viên rèn luyện và làm chủ được Tâm thái của mình
 
Chị Phan Thúy Hà – PP. Tổ chức Cán bộ – Công ty CP Traphaco phát biểu bế mạc khóa học và mong muốn Chuyên gia Đỗ Văn Dũng sẽ dành nhiều thời gian đào tạo, cố vấn cho Công ty CP Traphaco trong quá trình phát triển và quản trị nhân sự
 
 
 Chuyên gia Đỗ Văn Dũng trao tặng chúc mừng Nhà máy Hoàng Liệt – Công ty CP Traphaco đã tổ chức thành công khóa học cho gần 200 cán bộ công nhân viên khối sản xuất