Chuỗi chuơng trình Traphaco 28 – Hội nghị khách hàng Tỉnh Quảng Bình – Xu thế phát triển kinh doanh ngành Dược Phẩm

8h30 ngày 10/11/2015, tại Hội trường lớn- Park View Hotel – TP Huế , Chuyên gia Tâm thái Đỗ Văn Dũng đã chia sẻ chuỗi chương trình ” Xu hướng phát triển ngành Dược phẩm ” cho gần 150 khách hàng Tỉnh Quảng Bình của Công ty CP Traphaco. Chương trình đã diễn ra thành công tốt đẹp đem lại rất nhiều giá trị thiết thực cho cuộc sống và công việc của các Dược sỹ là chủ các quầy thuốc của Tỉnh Quảng Bình – những khách hàng VIP của Công ty CP Traphaco.
 
jhhbjb
 
3 1 
kjbi
 
 
iuugiuug8g