Kính chúc các Thầy Cô giáo Nhân ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam 20/11

 
Nhân ngày Hiến chương các Nhà Giáo Việt Nam, chúng em – các thế hệ học trò Masterlife Kính chúc Thầy Dũng Tâm Thái và Gia đình cùng các Thầy Cô Giáo trên khắp cả nước luôn tràn đầy Sức khỏe, Bình An, Hạnh Phúc và Thành công trong sự nghiệp trồng người! 
 
http://www.youtube.com/watch?v=pcGZHQWj9x8